ϟ The Magic Begins Challenge: A Scene You Really Wanted To Be In The Movies, But Wasn’t

Have a biscuit, Potter.


huffingtonpost:

IKEA ADVERTISES ADOPTABLE DOGS IN STORES, BECAUSE EVERY HOME NEEDS A RESCUE PUP

The idea to display the pets inside the store started in Singapore as a collaboration between Ikea and two animal shelters, according to Business Insider. Together they formed the project Home for Hope.

Find out which state in the United States will be adopting rescue pet displays in Ikea stores here.


hillyhindi:

mizgnomer:

Comparison of the fantastic Doctor Who Parody by The HIllywood Show® against the real thing.

thehillywoodshow did such a brilliant job!  If you haven’t already seen the parody video, please do yourself a favor and go check it out!

That slap scene though. I don’t know how many times she”accidentally” hit me in the face while filming it. lol x


The music of Frozen.

(Source: patoruzita)


Unicorn! ♥ #loom #unicorn #rainbowloom


Nog een nieuwe loomband! Zelfde techniek als vorige maar dan met love bedel erbij ♥

1 2 3 4 5 6 7 8 Next Page